Oferta

Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG

Konsultacja obejmuje rozmowę z rodzicami dotyczącą problemu będącego przyczyną wizyty oraz badanie kliniczne dziecka pozwalające na wstępne rozpoznanie większości nieprawidłowości, które mogą występować w funkcjonowaniu układu krążenia dziecka. Badanie EKG poprzez analizę czynności elektrycznej mięśnia sercowego dostarcza istotnych informacji o zmianach w budowie serca występujących w przebiegu chorób i wad serca. Jest niezastąpionym badaniem w rozpoznawaniu oraz monitorowaniu leczenia zaburzeń rytmu serca.

Opis badania EKG

Podczas tego badania dziecko jest rozebrane do pasa oraz musi mieć odsłonięte okolice kostek (lepiej, żeby dziewczynki miały getry i skarpetki niż rajstopy). Wokół klatki piersiowej zapinamy gumowy pasek, pod którym umieszczamy mokre końcówki elektrod. Do okolic nadgarstków i kostek przypinamy plastikowe klamerki. Teraz możliwe jest wykonanie zapisu EKG. Samo badanie trwa bardzo krótko (kilkadziesiąt sekund). W czasie badania dziecko nie powinno się poruszać i powinno być spokojne. EKG jest badaniem całkowicie bezbolesnym.

Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG i badaniem echokardiograficznym

Badanie echokardiograficzne poszerza diagnostykę kardiologiczną o nieinwazyjne obrazowanie serca z oceną jego funkcji oraz hemodynamiki (krążenia krwi). Jest konieczne w szczegółowej diagnostyce wad serca. Pozwala również na weryfikację objawów mogących wskazywać na obecność wady serca (np. szmery serca wykryte w badaniu klinicznym).

Opis badania echokardiograficznego

W czasie badania echokardiograficznego dziecko musi mieć odsłoniętą klatkę piersiową. Pacjent leży początkowo na plecach, a następnie na lewym boku. Badanie jest bezbolesne. Do badania używamy głowicy ultrasonograficznej oraz żelu (można w domu pobawić się dezodorantem w kulce). Bardzo ważne jest, by w czasie badania Państwa dziecko było spokojne-można pokazywać ulubione bajki w telefonie, itp. Echo trwa kilkanaście minut.

Badanie EKG metodą Holtera (24-godzinne lub dłuższe)

To badanie pozwala na ocenę zapisu EKG wykonanego w sposób ciągły przez 24 godziny lub dłużej. Umożliwia wykrycie zaburzeń rytmu serca występujących sporadycznie w ciągu doby, a także na analizę ilościową arytmii. Jest pomocne w weryfikacji objawów, które mogą być powodowane arytmią. Jest badaniem wartościowym w monitorowaniu przebiegu leczenia arytmii.

Po przeprowadzonej konsultacji informujemy o proponowanym dalszym postępowaniu, wskazaniach do kolejnych wizyt, ewentualnej konieczności poszerzenia diagnostyki oraz zalecanym leczeniu.

Opis badania EKG metodą Holtera

Zapis EKG jest rejestrowany przez niewielkie urządzenie elektroniczne wielkości małego telefonu komórkowego. Sygnał EKG jest uzyskiwany kilkoma elektrodami przyklejonymi do klatki piersiowej. Bardzo ważne jest, aby elektrody pozostawały starannie przyklejone podczas całego przebiegu badania. Rodzice powinni co pewien czas, także w nocy, upewnić się, czy elektrody są prawidłowo umocowane. Dlatego lepiej ubrać dziecko w nieco ciaśniejszą koszulkę, która dodatkowo stabilizuje elektrody. Podczas badania dziecko powinno prowadzić normalny tryb życia. Prowadzenie w czasie badania dzienniczka zawierającego uwagi o występujących objawach jest bardzo pomocne w interpretacji wyniku.

Powrót do strony głównej

echo serca dzieci krakow